Tom VERBIST & Katrien EERENS, Geassocieerde Notarissen te Geel

 

Tom VERBIST & Katrien EERENS

Geassocieerde Notarissen te Geel

voorwaarden om wettelijk samen te wonen

Voor feitelijke samenwonenden (personen die eenvoudigweg op hetzelfde adres wonen) zijn er geen specifieke beschermingsregels uitgewerkt, zoals die bestaan voor gehuwden. Maar twee personen (verwanten of niet en ongeacht het geslacht) die aan bepaalde vormvoorschriften voldoen, kunnen genieten van het systeem van 'wettelijk samenwonen'.

Wettelijk samenwonen houdt in dat een aantal rechten en plichten ontstaan voor de samenwoners, die andere samenwoners niet hebben.

We willen wettelijk samenwonen: wat moeten we doen?

  • Je moet een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Je moet hiervoor meerderjarig en handelingsbekwaam zijn en je mag niet gehuwd zijn of reeds een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd.
 

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .